For revisorer og regnskapsførere er imidlertid prosessen med å utarbeide, ferdigstille og signere dokumenter likevel fremdeles preget av unødvendige tidstyver. For kunder som allerede bruker dib, så starter ofte en arbeidsprosess med en utfylling av en mal i dib, som deretter må lastes ned til Word for mellomlagring og videre bearbeiding. Når dokumentet er ferdig må det lagres som pdf, før man kan laste det opp til den aktuelle signeringsløsningen. En arbeidsprosess kan være ut og inn av skyen flere ganger før den avsluttes – det er summen av alle disse små operasjonene som tar tid.

Mange revisorer og regnskapsførere starter en arbeidsprosess med selskapsrett- eller revisjonsdokumentene i dib. Vi har derfor lenge hatt et ønske om å lage en løsning som sikrer revisorer og regnskapsførere en sømløs arbeidsflyt i skyen, uten behov for mellomlagring, pdf-konvertering og opp- og nedlasting til desktop. Løsningen ble dflow, som kan spare våre kunder for mye tid og sikre en god arbeidsflyt.

dflow – kjapt, enkelt og sikker vei til signert dokument

Så hva er det som skiller dflow fra andre signeringsløsninger? Her er noen av fordelene:

  • Integrert med dib - start med en mal innen blant annet selskapsrett, revisjon og personal
  • Ingen mellomlagring - send dokument(ene) rett fra dib til dflow for bearbeiding i skyen
  • Redigering og samhandling i skyen – dokumentet kan åpnes og redigeres i Word Online, eventuelt også samhandling med kolleger
  • Egen Word-stilmal – mulighet for egen stilmal med logo mv.
  • Auto-konvertering til PDF – i det du sender over dokumentene til signering blir de automatisk gjort om til PDF format
  • Sikker signering – Signering kan skje med bankID eller annen elektronisk signatur. Du bestemmer selv hvordan du ønsker at mottager skal signere
  • God oversikt – dflow har en enkel mappestruktur og en god oversikt over hvem som har signert og når de signerte
  • Uavhengig signeringsløsning - dflow fungerer unavhengig av dib og du kan enkelt laste opp egne dokumenter for signering

Når signeringsprossen er ferdig, laster du enkelt ned dokumentene til eget CRM system for arkivering.