Ulike former for elektronisk signatur

I Norges lov om elektronisk signatur defineres elektroniske signaturer som:

data i elektronisk form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes til å kontrollere at disse stammer fra den som fremstår som undertegner.

Det er mange måter å signere elektronisk på:

  • signere med finger på en skjerm
  • ta opp lyd eller video for muntlig samtykke
  • verifisere din identitet med ulike former for eID, eksempelvis BankID eller MinID

Ikke alle metodene innfrir kravene til en elektronisk signatur i lovens øyne, da de tilbyr ulik grad av sikkerhet. De forskjellige metodene for elektronisk signering har derfor ulike bruksområder. Når og hvor hvilke metoder for elektronisk samtykke egner seg, varierer veldig og er styrt av faktorer som implementeringskostnader, brukervennlighet, lokal lovgivning, selskapers retningslinjer og risikoappetitt.

Bank ID er en av de mest kjente metodene for elektronisk signatur i Norge og er en sterk form for autentisering som er vanskelig å forfalske. Når man signerer elektronisk vil det heller ikke være mulig å gjøre endringer i dokumentene etter at de er signert.

Fordeler med elektronisk signatur

  • Sikrere en tradisjonell signering
  • Raskere å signere og hente inn signaturer
  • Fleksibel betjening fra mobilen eller pc
  • Bedre sporbarhet
  • Integrert med andre løsninger for enkel dokumentflyt
  • Tidsbesparende og oversiktlig

dflow - elektronisk dokumentflyt og signeringsløsning

Nylig lanserte vi dflow - en tjeneste for elektronisk dokumentflyt og signering.

dflow kan tilby flere former for elektronisk signering, der BankID er den sikreste.

Løsningen er integrert med dib og gjør det enkelt å redigere og signere dokumenter i skyen. En sømløs dokumentflyt gjør at du unngår å bruke tid på mellomlagring, dokumentversjoner og omgjøring til pdf. De innebyggede samhandlingsmulighetene ved hjelp av Word Online, gjør det enkelt å samarbeide med kolleger og kunder.

dflow kan også brukes som en uavhengig signeringsløsning der du laster opp egne dokumenter i Word eller Pdf for deretter å sende dokumentet til signering.